Kế toán Trí tuệ 10.0


Kế toán Trí tuệ 10.0
 
1. Bộ cài WindowsInstaller31.exe

2. Bộ cài dotNET 3.5 bản đầy đủ dotnetfx35.exe
    hoặc bản rút gọn dotNetFx35setup.exe

3. Bộ cài đặt Kế toán Trí tuệ 10.0 bản đầy đủ:
ktvn10setup.msi
 
4. Bản nâng cấp 10.0 (ngày 24/5/2013): kt10.exe

Phiên bản 10.0 đã cập nhật các mẫu chứng từ giao dịch với Kho bạc theo Quyết định 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 của Bộ Tài chính.

Các tin khác
Phóng to Thu nhỏ Add to Favorites In bài Gửi cho bạn bè