Kế toán Trí tuệ 10.0

Kế toán Trí tuệ 10.0 1. Bộ cài WindowsInstaller31.exe2. Bộ cài dotNET 3.5 bản đầy đủ dotnetfx35.exe    hoặc bản rút gọn dotNetFx35setup.exe3. Bộ cài đặt Kế toán Trí tuệ 10.0 bản đầy đủ: ktvn10setup.msi 4. Bản

chi tiết.....

Kế toán Trí tuệ 8.0

Kế toán Trí tuệ 8.0 Bộ cài đặt đầy đủ: Setup.exe Bản nâng cấp 8.0: kt.exePhiên bản 8.0 đã cập nhật các mẫu chứng từ giao dịch với Kho bạc theo Quyết định 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 của Bộ Tài chính, chỉnh  lại

chi tiết.....

Phần mềm hỗ trợ từ xa

Phần mềm hỗ trợ từ xa TeamViewerPhiên bản 9.0: TeamViewer9_Setup.exePhiên bản 8.0: TeamViewer8_Setup.exe Phiên bản 7.0:

chi tiết.....